Начало

Обща информация

Структура

Информация за дела

Банкови сметки, бюджет

Обявления, конкурси и др.

Резултати от работата на съда

Полезна информация

Пресцентър

 

 

 

 

 

Образци на заявления

За издаване на заверен препис от съдебен акт по дело        

За теглене на суми от влог на малолетно дете                     

 За теглене на суми от влог на непълнолетно дете                 

  За издаване на свидетелство за съдимост                               

      За издаване на изпълнителен лист                                               

За издаване на удостоверение за прекратен брак                 

За издаване на съдебно удостоверение                                  

За издаване на удостоверение от ДСИ                                   

  За получаване на съобщения и призовки по електронен път

 

    Освен д.т. по делата, се дължат д.т. и за издаване на съответни документи на гражданите, както следва:

 - За изпълнителен лист                    – 5,00 лв.;
 - За свидетелство за съдимост        – 5,00 лв.;
 - За удостоверение                            – 5,00 лв.;

 - За препис от решение или присъда –

                 за първа страница            – 2,00 лв.;
                 за всяка следваща        по 1,00 лв.

           Таксите се внасят по сметка на РС-Левски в офис на банка или друг офис за парични преводи и платежни услуги!

         Съществува възможност и за освобождаване от заплащане на д.т.!

        За информация относно реда и начина за освобождаване от д.т. виж „полезна информация”!

 

 


  © 2008 Районен съд - Левски